Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE

1) Firma KOZAK DRUK Przemysław Kozak, Bożena Kozak, ul. Karowa 14, 08-119 Siedlce prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej www.dyplomy24.pl.

2) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie dokonania zamówienia.

3) Realizacja zamówienia indywidualnego projektu rozpoczyna się w chwili wpływu należności na rachunek bankowy (jedyną formą tego typu zakupów są zamówienia płatne przelewem). Minimalna wartość zamówienia musi przekraczać 25,00zł

4) Realizacja zamówienia zakupu gotowych projektów jest  możliwa po złożeniu zamówienia z opcją płatności przy odbiorze. Minimalna wartość zamówienia musi przekraczać 25,00zł

5) Kupujący może zmienić lub anulować zamówienie do momentu wysłania przesyłki, wysyłając email na adres: zamowienia@dyplomy24.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 724 618 999 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

6) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7) Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Firma KOZAK DRUK dyplomy24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży promocyjnych i wyprzedaży na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.

8) Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar foliowany musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Firma KOZAK DRUK dyplomy24.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Należność zostanie zwrócona w ciągu 3 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru ani koszty dostawy towaru nie podlegają zwrotowi.

9) Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą KOZAK DRUK dyplomy24.pl.

10) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby firmy KOZAK DRUK dyplomy24.pl.

11) Składając zamówienie, Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.

II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

1) Koszty wysyłki pokrywa zamawiający. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania. Dokładamy wszelkich starań, aby realizacja następowała w dniu przyjęcia zamówienia. Standardowo dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskieg FedEx

2) Termin realizacji zamówienia: A)przesyłka ekonomiczna 3-5dni B)przesyłka priorytetowa 2-3dni Firma kurierska FedEx – czas realizacji do 48 godzin (zależne od ilości zleceń danego dnia i godziny złożenia zamówienia)

Ceny dostawy podane są przy wyborze sposobu dostawy, jak również wskazane zostaną w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Koszty dostawy zostaną doliczone proporcjonalnie do cen zamówionych produktów. Klient może dokonać płatności za zamówione towary przelewem bankowym na rachunek Firmy KOZAK DRUK dyplomy24.pl z podaniem nr zamówienia i danych zamawiającego płatnika.

III. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty ich wpływu. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres dyplomy24.pl KOZAK DRUK Przemysław Kozak, Bożena Kozak, ul. Karowa 14, 08-119 Siedlce. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych za pobraniem. Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu braku produktu w magazynie), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Każdy Klient zarejestrowany w firmie KOZAK DRUK dyplomy24.pl ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, może je zmieniać, a także zażądać ich usunięcia. Firma KOZAK DRUK dyplomy24.pl nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów. Firma dyplomu24.pl dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Klientów oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich. Firma KOZAK DRUK dyplomy24.pl nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.